ตัดผมที่บ้าน หรือตัดผมเดลิเวอรี่ กำลังเป็นงานบริการที่ได้รับความนิยม เเละในขณะนี้ทางรัฐบาลได้ผ่อนปรนให้สามารถกลับมาเปิดร้านตัดผมเองได้เเล้ว วันนี้ทาง haircut จะนำข้อระเบียบบังคับที่ควรปฏิบัติตัวก่อนประชาชนจะไปใช้บริการร้านตัดผมว่าควรทำอย่างไรบ้าง

การออกแบบร้านเเละการบริการ สำหรับร้านทำผม หรือตัดผมในชุมชน

ก่อนเข้าร้านช่าง ควร
1. ทำความสะอาดเครื่องมือเเละอุปกรณ์ก่อนใช้-หลังใช้ทุกครั้ง
2.ใช้การนัดหมายล่วงหน้า
3.ควรมีเวลาปิด-เปิดร้านระหว่างวันเพื่อทำสะอาด
4.ตัดผมไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง

ระหว่างตัด
1.พนักงานควรสวมถุงมือ เเละ Face Shield ตลอดเวลา
2.ล้างมือทุกครั้งหลังให้บริการเเก่ลูกค้า
3.จัดที่นั่งเเละที่นอนให้ห่าง 1 เมตร
4.เปิดร้านให้อากาศถ่ายเท
5.งดพูดคุยระหว่างให้บริการ
6.มีเจลให้ใช้ในร้าน
หลังบริการ
1.ชำระเงินผ่าน qe code หรือผ่าน internet banking