หลังจากกระทรวงศึกษาฯ ได้ออกกฎระเบียบใหม่ ให้นักเรียนสามารถไว้ผมยาวได้ เเต่ก็มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน เมื่อมองย้อนกลับไปปีที่เเล้ว ได้มีเพจทนายสายตรงได้ออกมาพูดถึงกรณีหากอาจารย์ลงโทษตัดผมนักเรียน ถือว่ามีความผิดกฎหมาย เพราะกระทำโดยไม่มีสิทธิ มีความผิดทางวินัย ซึ่ง ผอ.ต้องตั้งกรรมการสอบสวนอีกด้วย ทางด้านช่าง ตัดผมเชียงใหม่ ได้ออกมาพูดถึงกฎระเบียบดังกล่าว ส่งผลให้ลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียนวัยมัธยมหายไปเยอะพอสมควร